Privacy

Niek Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.niekfotografie.nl
info@niekfotografie.nl

In het kort

Ik gebruik je persoonsgegevens om contact te kunnen leggen en om eventuele opdrachten te kunnen voltooien. Deze gevevens zijn alleen voor persoonlijk gebruik en zal ik niet aan derden geven of verkopen. Alleen als dat nodig is voor het voltooien van een opdracht. Bijvoorbeeld voor het versturen van producten, de bezorger moet immers wel weten waar je woont. Ik ga zeer zorgvuldig om met jullie gegevens en zal deze beveiligd opslaan. De foto’s die ik in opdracht maak kunnen eventueel geplaatst worden op mijn website en/of sociale media. Dit is nodig om mijn stijl van fotograferen aan toekomstige klanten te kunnen laten zien, het soort foto’s die ik maak. Als ik geen foto’s zou kunnen laten zien, dan weten jullie natuurlijk ook niet of mijn stijl van fotograferen jullie aanspreekt. Meer en uitgebreider lezen over dit onderwerp? Lees dan onderstaand.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Niek Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

– NAW gegevens (Naam, adres, woonplaats)
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Foto’s
– Overige persoonsgegevens die actief door jou verstrekt wordt in bijvoorbeeld e-mail en/of telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website, zoals IP-adres, Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer (bij betalingen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@niekfotografie.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om een opdracht uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van diensten en/of producten
– Om goederen en diensten af te kunnen leveren
– Het afhandelen betalingen
– En verdere persoonsgegevens als hier een wettelijk verplichting voor is

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Je persoonsgegevens worden bewaard voor eventuele latere correspondentie en hebben geen vastgestelde termijn voor het verwijderen. Foto’s die in opdracht gemaakt zijn, worden minstens 1 jaar bewaard, als backup waar jij eventueel gebruik van kunt maken als jij bijvoorboold de foto’s verliest. Jouw foto’s worden direct van al mijn systemen verwijderd, als jij als opdrachtgever daar om vraagt. De gemaakte foto’s kunnen eventueel gebruikt worden op mijn website en/of Facebook en/of Instagram en/of andere sociale media. Dit omdat ik natuurlijk graag mijn stijl van fotograferen aan toekomstige klanten willen laten zien, het soort foto’s die ik maak. Als ik geen foto’s zou kunnen laten zien, dan weten jullie ook niet of mijn stijl van fotograferen jullie aanspreekt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Je persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of gegeven en deze worden uitsluitend verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die er gebruikt worden

De website van Niek Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die mijn site gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je internetbrowser is ingesteld om geen cookies te mogen accepteren kan het zijn dat de website niet naar behoren werkt.

Google analytics
Om mijn website zo optimaal mogelijk te maken wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor mij. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd.

Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de Safe Harbor (https://www.export.gov/safeharbor) principes. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kan je vinden op https://policies.google.com/privacy

Social media
Om het zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen worden er een aantal social media buttons gebruikt. De verschillende social media kanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. De meeste social media kanalen zullen zich houden aan de Safe Harbor principes.

Ik verwerk zelf geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Niek Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van je beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie/persoon, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@niekfotografie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, graag een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek meesturen. Je ontvangt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, een reactie op jouw verzoek .

Niek Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@niekfotografie.nl